Όροι Χρήσης

Η express courier για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας expresscourier.gr, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη και την συμμόρφωση της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές.

Η καταγραφή προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας γίνεται στην σελίδα επικοινωνίας σε μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης παραθέτει τα στοιχεία του για την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία μας. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την δυνατότητα απάντησης της εταιρείας μας προς τον αποστολέα του μηνύματος.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ονοματεπώνυμο Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη
E-mail Δυνατότητα Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Δυνατότητα Επικοινωνίας

Η εταιρεία μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες.

Έχετε την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@expresscourier.gr να ζητήσετε την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς αποφυγή σύγχυσης ή απάτης, παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον αποστολέα για την ονομασία της εταιρείας ταχυμεταφορών, που ανέλαβε την παράδοση της αποστολής σας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η λέξη “express” δύναται να προσδιορίζει την υπηρεσία που έχετε επιλέξει και στην προκειμένη περίπτωση δεν σχετίζεται με την εταρεία μας.

Παρακαλούμε, εάν λάβετε e-mail ή μήνυμα, που ζητείται χρηματικό ποσό για την απελευθέρωση της αποστολής σας. Μην κοινοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία των Τραπεζικών λογαριασμών σας.

Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την χρήση cookies και τους όρους χρήσης.