μη αποδεκτά αντικείμενα προς επίδοση

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Η Express Courier εξαιρεί από την διακίνηση αποστολών το εξής περιεχόμενο:

 • Χρήματα
 • Εκρηκτικές ύλες
 • Εύφλεκτα & ραδιενεργά υλικά
 • Διαβρωτικές ουσίες
 • Συμπιεσμένα αέρια
 • Ναρκωτικές ουσίες
 • Δηλητήρια
 • Αρχαιότητες & έργα τέχνης
 • Αλλοιώσιμα τρόφιμα
 • Ζώα & φυτά
 • Πειρατικά και πλαστά προϊόντα
 • Πορνογραφικό υλικό
 • Όπλα
 • Ενεργές πιστωτικές κάρτες
 

Για αντικείμενα που δεν αναφέρονται αλλά ενδεχομένως κριθούν ακατάλληλα προς διακίνηση, η Express Courier θα επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Ε.Τ.Τ. και θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Η Express Courier έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξει το αντικείμενο που θα διακινήσει, ενδεχομένως και να το ανοίξει.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.