προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη συνεργασία

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Αποζημίωση

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των διακινηθέντων ειδών, η Express Courier οφείλει να προχωρήσει σε αποζημίωση του πελάτη ως εξής:

Φάκελοι | 50,00€
Δέματα | 100,00€

Η αποζημίωση περιορίζεται στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία ή η συναισθηματική αξία αυτών για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.


Ασφάλιση αποστολών

Ρωτήστε μας για τη υπηρεσία ασφάλισης των αποστολών.