Πελάτες

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Εταιρείες από διάφορους κλάδους μας εμπιστεύτηκαν στα πρώτα βήματα μας στο χώρο των ταχυμεταφορών για την επίδοση των αποστολών τους καθώς και για τις παραδόσεις των εμπορευμάτων τους